Volledig jaar  Inschrijvingen in de rest van het jaar      
  1-4-2019
t/m
31-3-2020
1-6-2019
t/m
31-3-2020
1-9-2019
t/m
31-3-2020
1-11-2019
t/m
31-3-2020
    Alleen voor nieuwe leden Alleen voor nieuwe leden Alleen voor nieuwe leden
Senioren    € 125,- € 107,50 € 90,- € 62,50
Jeugd  € 65,-  € 57,50   € 45,-  € 32,50 
Gezin € 270,-  € 245,-  € 210,-  € 177,50


Bijkomende of alternatieve kosten

 • Inschrijfgeld “nieuwe leden”‐ éénmalig – per aangemeld lid: € 17,50
 • Duplicaatpassen (ter vervanging van zoekgeraakte KNLTB pas): € 17,50 (= KNLTB tarief voor duplicaatpas / direct bij aanvraag te voldoen)
 • Afkopen verenigingsdiensten €15,- per dienst (aantal verplichte verenigingsdiensten: vier per volledig seizoen)
 • Donateur: € 25,-
 • Donateur incl. KNLTB lidmaatschap: € 50,-

Definities

 • Senioren
  iedereen die per peildatum 1 april van het lopende jaar ouder is dan 18 jaar
 • Jeugdleden
  iedereen die per peildatum 1 april van het lopende jaar jonger is dan 18 jaar
 • Gezin
  man + vrouw (of 1‐oudergezin) + jeugdleden (per peildatum 1 april van het lopende jaar jonger dan 18 jaar) en woonachtig op hetzelfde adres.

Betaling van het lidmaatschap
Betaling bij voorkeur per bank. Ons bankrekeningnummer (IBAN) bij de ABN‐AMRO te Middelburg is NL25 ABNA 0612274101. Graag bij de overboeking vermelden, de naam van het lid/de leden, op wie de betaling betrekking heeft alsmede de periode waarvoor betaald wordt. Voor de afkoop van de verenigingsdiensten zou separate betaling per bank zeer wenselijk zijn.

Beëindiging van het lidmaatschap
Dit kan uitsluitend gebeuren voor 1 januari van enig jaar, door schriftelijke opzegging. Voor een te late afmelding worden € 20,00 administratiekosten per persoon in rekening gebracht. Kijk op deze pagina voor meer informatie omtrent afmelden.