Hier vind je een overzicht van de commissies en mensen die de club draaiende houden.

Bestuur  Jeugdcommissie 
Voorzitter: Dick Groot Koerkamp vacant
Secretaris: Trudy Olipitz   
Penningmeester: Fons Toorop Sponsorcommissie 
  vacant
Seniorencommissie  
Hans Pfauth Ledenadministratie
Piet Bekenkamp  Ralph Toorop
Wim Hoek   
  Competitieleider
Open toernooicommissie Els Goedbloed
Rik Hartman  
Jasper Smit Redactiecommissie clubblad
Liselotte Maes Annemiek Paree
  Marjan Daamen 
Clubhuiscommissie Liselotte Maes
Koos Bekenkamp  
Jannie Bethlem Webbeheer 
  Ralph Toorop 
Onderhoudscommissie  
Leo Houmes (contactpersoon) E-mail / nieuwsbrief 
Aad de Jong Rik Hartman 
Piet Waverijn  
  Trainer 
Bardienst sleutels ophalen bij Tennisschool Smit
Anneke Wattel Jasper Smit
Oostmede 27