Tennisvereniging Dauwendaele is eind 1980 ontstaan door een groep enthousiaste tennisleerlingen in de Kruitmolen-sporthal. Het bleek al snel dat na de particuliere lessen op korte termijn geen verdere mogelijkheid bestond om verder te tennissen.

Op het – toen nieuwe - sportpark “De Kruitmolen” was nog niet veel gerealiseerd en de gemeente Middelburg had plannen die meer gericht waren op het aanleggen van voetbalvelden. Voetballiefhebbers waren er genoeg, maar tennisssers? In Dauwendaele? De groep enthousiastelingen kregen het advies van de wethouder van Sportzaken om eerst maar eens aan te tonen dat er in Dauwendaele ook geïnteresseerden voor tennis zouden zijn. Dan pas zou er gekeken worden naar de mogelijkheid voor het aanleggen van tennisbanen. 

Via een wervingsactie in het wijkblad van de wijkvereniging Dauwendaele kwamen er 81 reacties naar voren. Tegen de verwachting in van de afdeling Sportzaken was er een maand later op 3 november 1980 een allereerste bijeenkomst met geïnteresseerden die in Dauwendaele wilden tennissen. Het bleek dat er voor de aanleg van een aantal banen een vereniging moest worden opgericht vanwege de rechtspersoonlijkheid als sportvereniging. Op 23 februari 1981 vond in het Ontmoetingscentrum Dauwendaele de oprichtingsvergadering plaats van “Tennisvereniging Dauwendaele” met een eigen bestuur en commissies. 

In het zomerseizoen van 1981 werd gestart met 48 binnentennissers in de Kruitmolenhal, zowel mensen die kwamen trainen als vrijspelen. We deelden de beschikbare tijden zo goed mogelijk in tussen andere sporten. Op 14 juni werd, ondanks het warme zomerweer buiten, enthousiast het kennismakings-toernooi in de Kruitmolenhal gespeeld. 

Op 16 februari 1982 werd tijdens de jaarvergadering besloten om de tennisvereniging een geheel zelfstandige vereniging te laten worden. De vereniging toonde met 180 leden genoeg levensvatbaarheid. Op 26 maart 1982 werd door de notaris “Tennisvereniging Dauwendaele” in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven. Doel was - en is nog steeds! - een gezellige, recreatieve tennisvereniging voor jong en oud te zijn.

Zomerseizoen 1982 begon met 100 binnenspelers in de Kruitmolenhal en de Jarinohal (nu Racketcentrum) in Vlissingen. In mei weer een onderling toernooi in de Jarinohal en in juni vond daar ook een jeugdtoernooi met de jeugd van tennisvereniging “de Schenge” plaats.

Dan op 18 september 1982: de oplevering van het multifunctionele kunstgrasveld aan de Kruitmolenlaan door de Heidemij aan de gemeente Middelburg. Voor het eerst was er de mogelijkheid om die middag na de overdracht buiten te tennissen! Zaterdag 2 oktober werd er voor het eerst een geslaagd onderling outdoor toernooi gehouden met 50 junioren en senioren! 

Dat dit multifunctioneel veld was, betekende dat er in de zomer overdag de mogelijkheid bestond om te tennissen. ’s Avonds en in de winter was het veld gereserveerd voor de voetballers. Een compromis waar met name de tennisvereniging later toch niet zo blij mee was. De banen werden er, doordat  de voetballers er op trainden, niet beter op en ook de verlichting liet te wensen over.

Een hoogtepunt was ook de opening van het clubhuis in 1989. Voor een zacht prijsje werd een voormalig infocentrum van de kerncentrale Borssele overgenomen. De bouwkeet werd door de leden zelf verbouwd en ingericht. Inmiddels was het een bloeiende vereniging: de banen worden goed benut door openings- , sluitings- en tussentijdse toernooien, het tossen, de competities, tennislessen en natuurlijk ook gewoon voor vrij een balletje slaan.

Privatisering van de sportvelden van Middelburg in 2003 en dus ook van de tennisbanen maakte een eind aan het geschil over de huur en gebruiksmogelijkheid. We konden daarna tegen een betaalbaar tarief zowel in de zomer als in de winter over de gehele ruimte beschikken, zonder rekening te moeten houden met voetballers. Vanwege slijtage aan het veld was wel een vereiste dat de banen vernieuwd werden waarbij men de drainage en verlichting gelijktijdig ook verbeterde.

In de jaren daarna liep het ledental jammer genoeg toch steeds een stukje terug. Desondanks werd op 24 maart 2007 het 25-jarig bestaan gevierd met een toernooi voor leden en oud-leden en aansluitend een gezellig feest met live-muziek in het clubhuis. Op 26 maart 2012 bestond de vereniging 30 jaar.

In de daaropvolgende jaren daalde het ledental nog wat verder totdat het zich uiteindelijk stabiliseerde rond de 150 leden. Dankzij de inspanningen van onze trouwe vrijwilligers, maar zeker ook door de relatie met de tennisschool van Jasper Smit, onze “huis”-trainer, is het de vereniging gelukt dit ledental tot de dag van vandaag (mei 2021) stabiel te houden.

In de tussentijd werd het steeds moeilijker het clubhuis overeind te houden; het was aan het verzakken, de romp was in toenemende mate aan houtrot onderhevig en het werd steeds moeilijker en kostbaarder om het binnen, met name in de winter, warm te krijgen.

Achteraf moet je constateren dat het alleen aan onze onvolprezen onderhoudscommissie te danken is geweest dat het “tweede-handsje” in 2016 nog enigszins bewoonbaar was. Rond het jaar 2017 ontstonden de plannen voor een nieuw clubhuis.

In goed overleg met de gemeente Middelburg is uiteindelijk besloten het nieuwe clubhuis op een andere plek te situeren. Door een van de tennisbanen (die grenst aan de parkeerplaatsen van de Kruitmolen) op te offeren kregen we een besloten tennispark dat ook beter toegankelijk is geworden voor onze eigen leden en bezoekende verenigingen. Het nieuwe clubhuis bestaat uit een aantal container-eenheden en is beter op de toekomst voorbereid dan het voorgaande: zo zijn we “van het gas af “, kost verwarmen minder en is het makkelijker om te onderhouden. Daar komt nog bij dat we het hele gebeuren met eigen middelen hebben kunnen financieren. Onze dank gaat dan ook nadrukkelijk uit naar onze penningmeester in deze tijdsperiode: Evert-Jan Tommel.

Volgend jaar (2022) is weer een jubileum-jaar: we vieren dan het veertig-jarig bestaan van onze vereniging en we gaan dat groots vieren met alle leden en ex-leden.